Om DMU

Drøbak Montessori ungdomsskole

læring gjennom opplevelse

Skolen

-visjoner og tanker

Høsten 2005 åpnet DMU sine dører for første gang med 17 elever i 8. klasse. Vi har i dag 60 elever jevnt

fordelt på 8.-10. klasse.

 

Vi holder til i undervisningslokaler med skogen som nærmeste nabo, samtidig har vi kort vei til både sentrum og bussmuligheter mot Oslo, Ås og Ski.

 

Fra høsten 2016 er DMU lokalisert i midlertidige lokaler i Sagaveien 13 i Drøbak. Her skal vi være til vår nye skole er ferdig bygget, på samme tomt som vår gamle skole i Batteriveien 1. Det antas at vår nye skole skal stå ferdig allerede høsten 2017. Det er et veldig spennende prosjekt hvor Snøhetta er arkitekt. Bygget er et powerhouse bygg og vil bli den første skolen i Norge som er bygget på denne måten. Les mer her.

 

DMU er en skole hvor opplevelseslæring, variasjon og individuell tilpassing står sentralt. Det er viktig at elevene ikke bare opplever læring innen skolens fire vegger, men også ute i naturen. Vi har en uke med arbeidsutplassering i året med blant annet barnehager og omsorgsyrker som arbeidsplasser. Vi tar med oss undervisningen ut av klasserommet når det er naturlig som for eksempel lokale turer til biologisk stasjon i Drøbak, garnsetting og båtliv, gårdsbesøk med gårdsarbeid, turer til Oslo etc.

 

Undervisningen varierer fra rene fagtimer i alle fag, arbeidsøkter hvor eleven selv velger tema/fag, tverrfaglige samarbeid til prosjektundervisning hvor timeplanen for en periode blir viet et større tema.

 

DMU har en sterk miljøprofil og hver høst gjennomfører vi et prosjekt med utgangspunkt i forholdet mellom naturen og mennesket.

 

Skolen har en meget moderne datapark. Dataundervisning blir integrert i alle fag på skolen, og elevene vil få en høy grad av digital kompetanse og vil være godt rustet for videre skolegang og arbeidsliv.

 

Det er viktig at eleven blir møtt på sitt faglige nivå. Vi har derfor en høy lærerdekning som gir mulighet for god individuell oppfølging.

 

 

Les mer om DMUs pedagogikk HER.

Drøbak Montessori ungdomsskole, Besøksadresse: Sagaveien 13, 1443 Drøbak, Postadresse: Osloveien 27, 1440 Drøbak